Közbeszerzési eljárásokban kifejtett tevékenység
Az ajánlatkérő neve A közbeszerzési eljárás tárgya A közbeszerzési eljárás fajtája Az elvégzett tevékenység megnevezése Az eljáráshoz kapcsolódó kiegészítő információ (KÉ/TED szám)
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat “Budapest, I. kerület Hunyadi lépcső melletti díszburkolat teljes körű kivitelezésének építési munkái a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron” nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Kérelmező önállóan készítette el az eljárást megindító felhívást, és a dokumentációt, a teljes közbeszerzést önállóan előkészítette, és lefolytatta. KÉ 7467/2014
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat “Budapest I. kerület Hajadon u., Dárda u., Kard u. út- és járdaburkolat felújítása” nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Kérelmező önállóan készítette el az eljárást megindító felhívást, és a dokumentációt, a teljes közbeszerzést önállóan előkészítette, és lefolytatta. KÉ 13775/2014;

KÉ 16639/2014;

KÉ 23211/2014

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat „Budapest I. kerület területén, három helyszínen a térfigyelő kamerarendszer bővítése vállalkozási szerződés keretében.” nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Kérelmező önállóan készítette el az eljárást megindító felhívást, és a dokumentációt, a teljes közbeszerzést önállóan előkészítette, és lefolytatta. KÉ 11739/2014
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat “Budapest I. kerület Attila utca és Nyárs utca területén, három helyszínen a térfigyelő kamerarendszer bővítése vállalkozási szerződés keretében.” nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Kérelmező önállóan készítette el az eljárást megindító felhívást, és a dokumentációt, a teljes közbeszerzést önállóan előkészítette, és lefolytatta. KÉ 23207/2014
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat “Budapest, I. kerület Mátray utca burkolat felújítása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron” nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Kérelmező önállóan készítette el az eljárást megindító felhívást, és a dokumentációt, a teljes közbeszerzést önállóan előkészítette, és lefolytatta. KÉ 23184/2014

KÉ 25122/2014

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat “A Budapest, I. kerület várfalainak, támfalainak karbantartásához szükséges építési munkák kivitelezése egyedi megrendelések alapján” nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás Kérelmező önállóan készítette el az eljárást megindító felhívást, és a dokumentációt, a teljes közbeszerzést önállóan előkészítette, és lefolytatta. KÉ 26598/2014
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat „Budapest, I. kerület Mikó utca, Pauler utca, Czakó utca, Kereszt utca és Babits Mihály sétány burkolatának felújítása a teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron” nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás szerződés módosításáról szóló hirdetmény elkészítése és közzététele KÉ 23216/2014
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” projekt keretében a Budapest I. kerület Döbrentei utca – Apród utca – Lánchíd utca (Ybl Miklós tér – Clark Ádám tér közötti szakasz) közterület rendezés engedélyezési tervek elkészítése, építési engedélyek beszerzése, valamint kiviteli tervek elkészítése tervezési szerződés keretében uniós eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás szerződés tervezet elkészítése, ajánlattételi dokumentáció ellenőrzése, kiegészítő tájékoztatás 2013 /S 086 – 146216
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” projekt keretében megvalósítandó Lánchíd utca közterület rendezés II. ütemének kivitelezése (2.) uniós eljárásrendben lefolytatott, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás szerződés tervezet elkészítése, ajánlattételi dokumentáció ellenőrzése, kiegészítő tájékoztatás KÉ 8446/2014
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” projekt keretében nyilvánosság biztosítása vállalkozási szerződés keretében uniós eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás szerződés tervezet elkészítése, ajánlattételi dokumentáció ellenőrzése, kiegészítő tájékoztatás 2013/S 117-200174
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” keretében gyalogos információs és tájékoztató rendszerkiépítése, valamint support tevékenység ellátása uniós eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás szerződés tervezet elkészítése, ajánlattételi dokumentáció ellenőrzése, kiegészítő tájékoztatás 2014/S 122-217397
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat “Várkertbazár fejlesztése és kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztés keretében megvalósítandó projekt komplex műszaki ellenőri és műszaki lebonyolítói feladatainak, valamint restaurátori felügyeletének ellátása” uniós eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás szerződés tervezet elkészítése, ajánlattételi dokumentáció ellenőrzése, kiegészítő tájékoztatás 2013/S 058 – 096118
Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. „A Budapest I. kerület területén 150 db SIEMENS Prisma, és 4 db Baumann típusú parkoló automatából álló parkolási rendszer üzemkész állapotának biztosítása, karbantartása, eseti hibaelhárítása, az érmék ürítése, feldolgozása és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat alszámlájára való befizetése; továbbá 5 db Skidata és 7 db Swarco típusú parkoló automata tekintetében az érmék ürítése, feldolgozása és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat alszámlájára való befizetése” nemzeti eljárásrendben lefolytatott közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló (Kbt. 122/A § szerinti) közbeszerzési eljárás Kérelmező önállóan készítette el az eljárást megindító felhívást, és a dokumentációt, a teljes közbeszerzést önállóan előkészítette, és lefolytatta. KÉ 660/2015
Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. “A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság részére parkolás-ellenőrzési szoftver és kapcsolódó mobil eszközök szolgáltatása” nemzeti eljárásrendben lefolytatott közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló (Kbt. 122/A § szerinti) közbeszerzési eljárás Kérelmező önállóan készítette el az eljárást megindító felhívást, és a dokumentációt, a teljes közbeszerzést önállóan előkészítette, és lefolytatta. KÉ 665/2015
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal „Virtualizált környezet kialakításához szükséges informatikai eszközök beszerzése a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére” nemzeti eljárásrendben lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárás Kérelmező önállóan készítette el az eljárást megindító felhívást, és a dokumentációt, a teljes közbeszerzést önállóan előkészítette, és lefolytatta. KÉ 23016/2014