Vállalati kutatási, fejlesztési
és innovációs tevékenységek ösztönzése
GINOP PLUSZ-2.1.1-21

Előleg

50 % 


Támogatás összege

25-80 % között, a fejlesztési céloktól, a beruházás helyszínétől és a cégmérettől függően0 millió forint, maximum 2 milliárd forint.

Forrás

136,67 milliárd forint

Benyújtási határidő

 1. szakasz: 2021. december 13. – 2022. január 5.
 2. szakasz: 2022. március 1. – 2022. március 30

Jogosult lehet

 • mikro-, kis, közép vagy nagyvállalkozás
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek
 • kettő lezárt üzleti év
 • átlagos stat. létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum 3 fő volt

Támogatható tevékenységek

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:
a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak;

b) a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen

Önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó:

 • Kísérleti fejlesztés, pl. bérek, anyagköltség (min. a projekt 50 %-a)
 • Önállóan nem támogatható:
 • Ipari kutatás
 • Kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök, gépek beszerzése,
 • Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek:
  • Információs technológiai fejlesztés: hardver és szoftverbeszerzés
  • A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás
  • Projekt előkészítési tevékenység (pl. engedélyek)
  • Projektmenedzsment tevékenység
  • iparjogvédelem
  • Kötelező nyilvánosság
  • Piacra vitel
  • Általános (rezsi) költségek

Támogatási intenzitás

25-80 % között, a fejlesztési céloktól, a beruházás helyszínétől és a cégmérettől függően


Vállalások, feltételek

• Munkavállalók foglalkoztatása esetében a fennt

 • megvalósítási helyszínnek 60 nappal a támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre
 • kerülnie
 • saját tőkénél nagyobb projekt nem valósítható meg
 • rendelkezni kell a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével vagy a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal által kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolással.
 • nem jogosult, ha a GINOP PLUSZ-1.1.2-21 vagy GINOP PLUSZ-1.3.1-21 2020-1.1.2-PIACI KFI-n támogatásban részesült
 • 58.2, 61, 62, 63.1 TEÁOR nem fejleszthető

Megvalósítási idő és hely:

Megvalósítási idő: 36 hónap

Megvalósítás helye: Budapest kivételével bármelyik település

Regisztráció

  Pályázó név és adószám


  2022-es tervezett beszámoló adatok:


  Beruházásra vonatkozó adatok


  - eszköz/gép beszerzés

  - ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás)

  - infrastrukturalis beruházás

  - hardver, szoftver beszerzése

  - képzés, tanácsadás

  - megújuló energia
  ÁSZF