Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása
VP2-4.1.8-21

Előleg

50 % 


Támogatás összege

minimum 5 millió forint, maximum 250 millió forint.

Forrás

100 milliárd forint

Benyújtási határidő

október 21 – 2021. november 19.

Jogosult lehet

Mezőgazdasági termelők és őstermelők, akik:
• legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek
• A támogatást megelőző évben egységes területalapú támogatási kérelme (a
továbbiakban: TERA kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből
származó üzemméret
• Családi mezőgazdasági társaság esetén az árbevétel 50%-a mezőgazdasági
tevékenységből kell, hogy származzon

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:
szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez
kapcsolódó tevékenységek támogathatók önállóan:
• (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági erőgépek
• teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt, szemesterménybetakarításra
alkalmas kombájnok és a hozzájuk kapcsolódó adapterek,
vágóasztalok
• egyéb betakarítógépek
• permetezőgépeket és sorközművelő eszközök
• adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez szorosan kapcsolódó
infokommunikációs eszközök
• döntéstámogató eszközök, programok, szoftverek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• A mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevétele és
vásárlása a Felhívás 3.4.1.1. fejezet III. és az 5.7 pontjának figyelembevételével,
az alábbi tématerületekhez kapcsolódóan (a választott tématerület(ek)
vonatkozásában kötelező a tevékenység megvalósítása)

Támogatási intenzitás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív
projekt esetén is – minimum 5 millió forint, maximum 250 millió forint.
A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az
összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem
KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal
  megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt
  támogatási intenzitásra jogosultak.

Megvalósítási idő és hely:

Megvalósítási idő: 24 hónap

Megvalósítás helye: A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Regisztráció

  Pályázó név és adószám


  2022-es tervezett beszámoló adatok:


  Beruházásra vonatkozó adatok


  - eszköz/gép beszerzés

  - ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás)

  - infrastrukturalis beruházás

  - hardver, szoftver beszerzése

  - képzés, tanácsadás

  - megújuló energia
  ÁSZF