Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program

GINOP Plusz-1.2.2-22

Előleg

50% 


Támogatás összege

Minimum 2 m. Ft. – Maximum 10 m. Ft. (de minimis!)

Forrás

30 Mrd. Ft.

Benyújtási határidő

2022.02.24- 2023.03.31

Jogosult lehet

mikrovállalkozás
– kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
– kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
– egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
– GFO: 113, 114, 116, 117, 228, 231
– egy lezárt üzleti év
– átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő volt a legutolsó lezárt üzleti évben

Támogatható tevékenységek

Önállóan:
– eszközbeszerzés (min. a projekt 50 %-a, ha nincs építés, de legalább 100 e. Ft.)

Csak a fentivel együtt:
– építés, bővítés (max. a projekt 99,9 %-a), lakóépület nem!
– IT fejlesztés (max. a projekt 50 %-a)
– szakmai megvalósításának közvetett költségei (max. a projekt 7 %-a)
– projekt előkészítés
– projektmenedzsment
– általános (rezsi) költségek
– gyártási licenc, know-how beszerzés
– IT fejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés
– Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés

Támogatási intenzitás

70%


Vállalások, feltételek

GINOP-1.2.9-20, GINOP Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP
Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-1.2.3-21 a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem részesülhetett támogatásban
– a projektméret nem lehet több, mint az árbevétel kétszerese
– nem támogatható a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10 és 30.11-12 kód szerinti tevékenység


Megvalósítási idő és hely:

Megvalósítási idő: 18 hónap

Megvalósítás helye:

– szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy
– szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található 5000 fő alatti település
– A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 60 nappal kell bejegyzésre kerülnie

Regisztráció

  Pályázó név és adószám


  2022-es tervezett beszámoló adatok:


  Beruházásra vonatkozó adatok


  - eszköz/gép beszerzés

  - ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás)

  - infrastrukturalis beruházás

  - hardver, szoftver beszerzése

  - képzés, tanácsadás

  - megújuló energia
  ÁSZF