A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatás

GINOP-Plusz-3.2.1-21

Előleg

100 %, csak képzési részre 


Támogatás összege

 • mikro, kis- és kisvállalkozás esetén max. 75 m. Ft., nagyvállalat esetén max. 150 m. Ft.
 • Feltételesen visszatérítendő támogatás! Az alábbi esetben nem szükséges a támogatást visszafizetni:

A támogatást igénylő az utolsó képzési alkalmat követő naptól számított legalább 12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalókat foglalkoztatja és legalább 12 hónapon keresztül a képzésben résztvevő munkavállalók átlagos bruttó bérének vonatkozásában az adott évre (a támogatási kérelem benyújtásának napját magában foglaló naptári évet értve ez alatt) 10 % minimálbér-emelés mértékén felüli béremelést hajt végre.

Forrás

15 Mrd. Ft. az 2. fordulóban

Benyújtási határidő

2022.02.15.-2023.04.30.

Jogosult lehet

 • mikro-, kis-, középvállalkozás és nagyvállalat
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek és egyéni vállalkozások (GFO: 113, 114, 117, 121, 122,123, 124, 126, 129, 141, 142, 143, 144, 226,227, 228, 231, 572, 573, 574)
 • Magyarország bármely településén megvalósítható a projekt

Támogatható tevékenységek

Képzés A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 250 000-350 000 forintra növelhető.

Bértámogatás: A bértámogatás a képzés miatt kieső munkaórákra szól

Projekt előkészítési költség: legfeljebb 500 ezer Ft.

 • Elszámolható költségek:
  • személyi jellegű ráfordítás (bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan);
  • igénybevett szakértői szolgáltatás díja (megbízási díj vagy vállalkozási jogviszony)

Projektmenedzsment költségei: Az elszámolható költség legfeljebb 2,5 %-a

Támogatási intenzitás

mikro- és kisvállalkozásközépvállalkozás nagyvállalkozás
7060 50

ill. előkészítési és projektmenedzsment költség esetén 100 %, de minimis támogatásként


Vállalások, feltételek

 • Mikro-, kis- és középvállalatok esetében min. 3 fő, nagyvállalatok esetében min. 8 fő képzése szükséges
 • legalább 16 órás képzések támogathatók
 • képzés megvalósítható kontaktórás, online formában, távoktatás keretében és zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében is. Kötelező a személyes jelenlét az olyan tanóra esetében, amely kizárólag személyes jelenlét mellett sajátítható e

Megvalósítási idő és hely:

Megvalósítási idő: 18 hónap

Regisztráció

  Pályázó név és adószám


  2022-es tervezett beszámoló adatok:


  Beruházásra vonatkozó adatok


  - eszköz/gép beszerzés

  - ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás)

  - infrastrukturalis beruházás

  - hardver, szoftver beszerzése

  - képzés, tanácsadás

  - megújuló energia
  ÁSZF