Milyen dokumentumokra van szükségem egy pályázat benyújtásához?


5 hetes blogsorozatunk 1. részében az ügyfeleink által pályázat benyújtás előtt leggyakrabban feltett kérdések közül az első kerül megválaszolásra.

Milyen dokumentumokra van szükségem egy pályázat benyújtásához?

A pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok az adott pályázat típusától függően változhatnak, és minden esetben vannak konstrukció specifikus mellékletek is. Az alábbiakban felsorolunk néhány gyakori (általános) dokumentumot, amelyekre szüksége lehet a vállalkozásoknak egy pályázat benyújtásához:

  • Pályázati űrlap (támogatási kérelem): Ez az űrlap tartalmazza többek között a pályázati adatokat, a pályázó általános és gazdálkodási adatait, a megvalósítani tervezett projekt címét, helyszínét, költségvetését, a fejleszteni kívánt tevékenységet, a projekt szakmai összefoglalóját. Általában az adott pályázati konstrukció finanszírozója (Európai Unió, Magyar Állam), vagy közreműködőszervezete (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., IFKA Nonprofit Zrt. stb.) által biztosított űrlapot kell kitöltve benyújtani elektronikus formában a kijelölt pályázati felületeken keresztül, ritkább esetben papír alapon és adathordozón postai úton a megadott címre.
  •  A támogatást igénylő képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásmintája, mely általában 30 napnál nem lehet régebbi a pályázat benyújtásának napjához képest.
  • Piacfelmérési dokumentáció: A piacfelmérési folyamat a korábbi 3 árajánlatos módszert váltja ki. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, infrastrukturális-, és ingatlanberuházás esetén szükséges piacfelmérést végezni, melynek dokumentumait csatolni kell a pályázati kérelemhez (kapcsolatfelvételt igazoló dokumentum (e-mail levelezés), 1 db nyertes árajánlat, vagy költségbecslés, a nyertes ajánlatadó/ szállító forgalmazói státuszának igazolása (gyártói igazolás, disztribútori szerződés, forgalmazói megállapodás), vagy egyszerűsített piacfelmérés esetén képernyő fotók csatolása). A piacfelmérés részét képezi a szállító tevékenységének, referenciáinak, és a beszerezni tervezett eszközöknek a bemutatása is, valamint szövegesen is meg kell fogalmazni, hogy mely szállítók és ajánlatok közül került kiválasztásra a nyertes ajánlatadó és miért, tehát meg kell fogalmazni a piacfelmérési lépéseket.
  •  Fotódokumentáció: a megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, legalább 10 db fényképből álló fotódokumentáció.
  • Tulajdoni lap: a megvalósítási helyszín tulajdoni lapja (amennyiben nem a pályázó vállalkozás tulajdonában van az ingatlan, akkor szükséges csatolni még az érvényes bérleti szerződést, illetve a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósítására vonatkozóan).
  • NAV 0 igazolás: Amennyiben a pályázó nem szerepel a NAV által nyilvántartott köztartozásmentes adózok listájában, akkor csatolni szükséges a NAV által kiállított igazolást.
  • Egyéb projektspecifikus mellékletek: A különböző típusú pályázati felhívásokban egyedileg meghatározott plusz mellékletek (mint például a tartalmi értékelésnél plusz pontot érő dokumentumok).

Jövő heti bejegyzésünkben a 2. leggyakrabban felmerült kérdést válaszoljuk majd meg: „Mik az alapvető követelmények vagy kritériumok a pályázat elfogadásához?”. Érdemes lesz követni oldalunk bejegyzéseit, hiszen a kérdések megválaszolásával értékes információkhoz, segítséghez juthatnak a pályázni vágyó vállalkozások! Tartsanak velünk, felmerült kérdéseikkel kapcsolatban pedig keressenek minket bizalommal!

EU-Tender Kft.