Mik az alapvető követelmények vagy kritériumok egy pályázat elfogadásához?


5 hetes blogsorozatunk 2. részében az ügyfeleink által pályázat benyújtás előtt leggyakrabban feltett kérdések közül a második kerül megválaszolásra.

Mik az alapvető követelmények vagy kritériumok egy pályázat elfogadásához?

A pályázatok elfogadásához, nyertes támogatói döntéshez általában számos követelmény, vagy kritérium van, amelyeket az adott pályázat kiírója vagy finanszírozója határoz meg. Az alábbiakban felsorolunk néhány általános követelményt, amelyek gyakran előfordulnak, és érdemes odafigyelni rájuk pályázat benyújtásakor:

  1. Pályázó vállalkozás megfelelése: A pályázó vállalkozásnak rendelkeznie kell legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel, valamint legalább 1 alkalmazottal. Saját tőkéje az előző lezárt (teljes) üzleti évben nem lehet mínuszos, és a pályázat benyújtásának pillanatában nem lehet köztartozása, vagy felszámolás/ eljárás alatt.
  2. Célterület, fejleszteni tervezett tevékenység megfelelése: A támogatási kérelemben megjelölt, fejleszteni kívánt tevékenységnek, vagy célterületnek meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározott feltételeknek.
  3. Költségvetés megfelelése: A támogatási kérelemnek részletes költségvetést kell tartalmaznia, mely minden fajlagos költségre vonatkozó követelménynek megfelel (pl.: az igényelt támogatási összeg nem lehet több, mint az előző lezárt üzleti év árbevételének kétszerese). Ezen kívül a költségvetésben szereplő tételeket megfelelően alá kell támasztani piacfelméréssel, dokumentumokkal a Pályázati Felhívásban előírtak szerint.
  4. Pályázat benyújtási határidő betartása: A támogatási kérelemnek időben be kell érkeznie, és sokszor korábban lezárásra is kerül a benyújtási lehetőség, mint az eredetileg meghirdetett határidő. Érdemes a támogatási kérelmeket és dokumentumokat a benyújtási határidő kezdetére elkészíteni.
  5. Formai követelményeknek való megfelelés: A beadott támogatási kérelmeket első körben formai szempontból vizsgálja az Irányító Hatóság / Közreműködő Szervezet, melyről úgynevezett „Jogosultsági döntés” születik. A beadott pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell a Pályázati Felhívásban megjelölt benyújtandó, nem hiánypótolható dokumentumokat és információkat (lásd: előző bejegyzésünkben (06.02.) bővebben).
  6. Tartalmi és szakmai követelményeknek való megfelelés: A pályázónak be kell tartania a Pályázati Felhívásban meghatározott fajlagos költségekre vonatkozó kritériumokat, műszaki-szakmai elvárásokat és egyéb pályázatspecifikus előírásokat. A jogosultsági megfelelést követően kerül sor a támogatási kérelmek tartalmi értékelésére, mely alapján a beadott pályázatot támogatásra alkalmasnak ítélhetik.

Jövő heti cikkünkben a 3. leggyakrabban felmerült kérdést válaszoljuk majd meg: „Mennyi idő áll rendelkezésre a pályázati dokumentáció összeállításához?”. Érdemes lesz követni oldalunk bejegyzéseit, hiszen a kérdések megválaszolásával értékes információkhoz, segítséghez juthatnak a pályázni vágyó vállalkozások!

Tartsanak velünk, felmerült kérdéseikkel kapcsolatban pedig keressenek minket bizalommal! 📲

EU-Tender Kft.